Målsettinger

Oppdatert: 28. november, 2019

Mål, målhierarki og målkonflikter

Generelt sett er det viktig å bestemme hvilke mål som er overordnede og hvilke som er på nivået under eller er virkemidler for å nå de overordnede målene. I nasjonal transportplan har vi fire viktige målsettinger for transportsystemet; det skal være effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig. Innenfor miljøaspektet har vi en målkonflikt fordi myndighetene fokuserer på CO2 utslipp pr kjøretøy når vi egentlig er interessert i å redusere samlede CO2 utslipp fra persontransporten. Her vil det typisk være gunstig å få flest mulig til å gå eller sykle eller bruke kollektivtrafikk så lenge den frakter mye folk. Tomme busser, trikker eller tog er ikke miljøvennlige da de krever mye energi og dermed CO2 for forflytte seg.

For å få minst mulig CO2 utslipp fra persontransporten bør flere kjøre sammen og ikke i hver sin bil. Store biler som kan gjøre mer transportarbeid er som regel tyngre enn småbiler. Den norske løsningen har vært å gjøre avgiftene så progressive med hensyn til størrelse (vekt) at småbiler er billige relativt sett, dermed kjøper flere bil nr 2 eller 3 enn de ellers ville ha gjort. Dette er en av årsakene til at biltettheten har økt de siste ti årene (Norge har 700.000 flere biler enn for ti år siden). Høyt nivå på bilavgifter generelt gjør også at vi beholder bilene lenger enn ellers i Europa, dette gjør at vi har mange gamle biler som ikke oppfyller dagens krav til CO2- NOx og partikkelutslipp. Det er derfor ikke overraskende at samlet CO2 utslipp fra personbiler ikke har falt slik som teknologiutviklingen skulle tilsi.

I Klimaforliket fra 2008 sies det i kapt 6.13 om krav til personbiler: «Partene er enige om at det skal være et mål at fra 2012 skal det gjennomsnittlige utslippet fra nye personbiler være på under 120 g/km. For å nå dette målet må omleggingen av bilavgiftene i miljøvennlig retning fortsatte fra og med statsbudsjettet 2009.»  Dette ble fulgt opp i Klimaforliket i 2012 (Stortingsmelding 21 (2011-2012)): «Ha som mål at gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler i 2020 ikke skal overstige et gjennomsnitt på 85 g CO2/km blant annet gjennom å fortsette å bruke bilavgiftene til å bidra til omlegging til en mer miljø- og klimavennlig bilpark…»

I To-gradersmålet til FNs klimapanel ønskes CO2 utslippene redusert og Norge har målsettinger om å bidra med det. Norges bidrag må være reelt, dvs. at våre tiltak faktisk medfører reduserte globale CO2 utslipp. Alle delmål som avviker fra dette overordnede CO2 målet vil innebære en målkonflikt. I utformingen av de norske bilavgiftene har vi en slik målkonflikt fordi

  • CO2 utslipp per kjøretøy fokuserer på forflytting av kjøretøy og ikke mennesker
  • CO2 utslipp pr kjøretøy fokuserer kun på lokale utslipp og ikke globale konsekvenser
  • CO2 utslipp pr kjøretøy tar heller ikke hensyn til utslipp i et livsløp-perspektiv

Målstyringen har sålangt gitt klare incentiver til å fortsette utviklingen med fokus på utslipp pr kjøretøy selv om analyser viser at dette ikke har ønsket effekt på¨den overordnede målsettingen om redusert samlet CO2 utslipp. Dårlige delmål vil som regel gi dårlig måloppfyllelse av overordnede mål. Regjeringen varslet i sin «Politisk plattform» dokument fra Sundvollen datert 7 oktober 2013 at de vil: «Foreta en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene med sikte på endringer for å stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg.» Vi satser på at dette innebærer en omlegging til en mer teknologiuavhengig løsning som gir reduserte CO2 utslipp for Norge – se vårt løsningsforslag – overordnet eller mer detaljert.

Politikernes oppgave er å balansere de ulike målene mot hverandre, og være klar over hva som er overordnede mål og hva som er demål. Se figur nedenfor der miljøaspektet er detaljert noe ut:

målhierarki transportpolitikk

I Sverige og i EU er disse skjevhetene noe mindre enn i Norge da de ikke har så progressive avgifter og også tar hensyn til bilens transportkapasitet i målsettingene.

Kilder:
http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/plattform.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-26-20122013/5.html?id=722163
http://www.regjeringen.no/Upload/MD/Vedlegg/Klima/avtale_klimameldingen.pdf Deemphasize emphasis do you www.grammar.com/difference_between_proofreading_and_copyediting paper writing services use scare quotes.

Om oss og Kontakt oss

Litt mer om oss.

E-post: post@bilavgifter.org

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dDwvc3Ryb25nPiAtIGJ1bm48L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9iZWxvd19pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIC9pbWFnZXMvYWQ0NjguanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfYmVsb3dfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aW50ZXIuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYmxvY2tfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSAvaW1hZ2VzL2FkMzM2LmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Jsb2NrX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Jsb2c8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYmxvZ2NhdDwvc3Ryb25nPiAtIC9rYXRlZ29yaS9ueWhldGVyLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9tZW51PC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb250YWN0PC9zdHJvbmc+IC0ga29udGFrdDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9jc3M8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fZmF2aWNvbjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRwYWdlczwvc3Ryb25nPiAtIDMsOCw2PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbGF5b3V0PC9zdHJvbmc+IC0gZGVmYXVsdC5waHA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19sb2dvPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbWFudWFsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL3N1cHBvcnQvdGhlbWUtZG9jdW1lbnRhdGlvbi92aWJyYW50Y21zLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX25hdl9leGNsdWRlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19hZDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19tcHU8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3N0ZXBzPC9zdHJvbmc+IC0gMS4sIDIuLCAzLjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RhYmJlcjwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGhlbWVuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gVmlicmFudENNUzwvbGk+PC91bD4=