Nyheter

Bilsalget i Norge08 jan

Dieselandelen har sunket betydelig de senere årene, fra en topp i 2011 på 76% til 49% i 2014 og 41%. i 2015 Batteribiler og plugin-hybrider har økt betydelig i samme tidsrom.  Ser en på utviklingen pr måned virker det som om reduksjonen i dieselbiler og økningen i batteribiler har stoppet noe opp, mens plugin hybrider øker fortsatt. I det siste halvåret har dieselandel stabilisert seg omkring 40% og batteribiler omkring 16% til tross for at sistnevnte er fritatt for både mva og engangsavgifter. Plugin-hybrider er som batteribiler kostbare å produsere, og må betale full mva, men har lave engangsavgifter, og blir derfor konkurransedyktige med diesel og bensinbiler.
OFV sales Norway 2011 2015

 

Nyheter

Engangsavgifter 201629 nov

2016 satserI budsjettforliket mellom regjeringspartieme Høyre og FrP og støttepartiene V og KrF ble det enighet om å foreta endringer i engangsavgiftene i henhold til anbefalinger fra den helhetlige gjennomgangen (se satser i figur). Dette innebærer betydelig reduksjon av effektelementet, noe redusert vektelement og skjerping av CO2 og NOx elementene.  Nedenfor har vi vist effekten av endringene i engangsavgifter for 2016 der vi har endret dagens nybilpris («Dagens 2015″) med vedtatt avgiftsendring og fått en justert nypris («Vedtatt for 2016″). I figurene nedenfor har vi vist effekten for store SUVer der spesielt plug-in hybriden til Volvo XC90 har fått en reduksjon på nærmere 100.000kr. Tesla X er også inkludert med en antatt pris og en ser at den elektriske SUVen er fortsatt rimligst selv om den er klart den dyreste inn til landet. Mens staten har en inntekt på 250.000-500.000 på de andre SUVene er den 0 på Tesla X siden den er fritatt for både mva og engangsavgifter.

NAF støtter forøvrig endringene og Bilnorge.no har laget en kalkulator som viser endringene. I denne linken har vi beregnet effektene for andre bilmodeller (VW Golf, VW Passat, BMW X5, små og store familiebiler etc).

2016 SUV XL 2 grafer

Nyheter

Økt oppmerksomhet omkring NOx22 nov

Byggeklosser bilavgifter v2Opprullingen av Volkswagens juks omkring NOx utslipp på deres dieselbiler undergraver bilavgiftsstrukturen. Dette understreker behovet for en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene der mer enn CO2 har betydning i avgiftsberegningen. Allerede i 2014 foreslo vi en ny struktur til bilavgifter med en 5-dobling av NOx-elementet i forhold til gjeldende avgifter. EU har indikert behov for nye testprosedyrer som bedre avspeiler virkelig utslipp, både for NOx, men også for CO2. Vår løsningsforslag har betydelige miljøelementer og vil bli ytterligere styrket når EU oppdaterer metodikk.

Nå er det på tide at regjeringen kommer på banen med den lenge lovede helhetlige gjennomgang med konsekvenser.

Nyheter

Priser for VW Golf Tyskland vs Norge19 aug

Golf priser Tyskland vs Norge Elbil-andelen i Norge er betydelig høyere enn i andre land og prisen er trolig en viktig grunn til dette. Siden det gis avgiftsfritak for elbiler vil de fremstå mer attraktive i Norge enn i andre land. I Tyskland er den elektriske og plug-in hybriden variantene de dyreste, mens det ikke er tilfelle i Norge. Elbil varianten eGolf er faktisk rimeligst i Norge. Selv lav-effekt varianter på 85hk og 90hk med lite utstyr er såvidt dyrere.

Mens eGolf stod for 2 av 3 Golfer solgt i Norge utgjør de 4 av 1000 i Tyskland. Avgiftsvirkemiddelet påvirker folks bilvalg og medvirker til lavere lokale CO2 utslipp. Siden eGolfen har begrensninger med hensyn til kjørelengde og lang ladetid vil plug-in hybrid varianten GTE kunne erstatte en bensin&diesel bil helt og fullt. GTE’en betaler imidlertid full mva og er derfor en del dyrere enn sine konkurrenter som heller ikke har rekkeviddebegrensninger. Det ser derfor ut til at plug-in hybrider bør få større fordeler slik at de blir enda mer attraktive og kan erstatte flere bensin&diesel varianter.
 

Nyheter

Drivstoffkostnad elbil vs bensinbil for ulike land16 aug

I Norge er det særskilt lønnsomt å kjøre elbil i forhold til en del andre land. I figuren nedenfor er dette illustrert med forbruket for en VW Golf 1,4TSI 150hk bensin og en VW eGolf (elbil). Forbrukstallene er NEDC justert opp med 20% for bensinbilen og 40% for elbilen for å reflektere et mer realistisk forbruk. Det er gjort en tilleggsjustering for elbilen pga. batteriene yter dårligere i vinterhalvåret.

Drivstoffkostnad elbil vs bensin ulike land

Dette gjør at det er ekstra lønnsomt privatøkonomisk å kjøre elektrisk i Norge, taperen er staten som mister inntekter fra reduserte avgifter. I Norge kan en regne med at det koster 5-6 ganger mer i drivstoffutgifter å kjøre bensinbil i forhold til en elbil. Med tilleggsfordelene elbilene i dag har kan dette uthule kollektivgrunnlaget, det vil kunne være billigere å ta elbilen til byen enn å ta bussen eller trikken.

Nyheter

Avgiftsstrukturen påvirker bilkjøperne05 jul

Det norske avgiftssystemet for elbiler der de er fritatt for mva og engangsavgifter påvirker bilkjøperne i stor grad. Første halvår 2015 ble det solgt nesten 8500 nye VW Golf hvorav drøyt 4800 var elektriske, dvs. 57% av alle nye Golf’er var elektriske. Nybilprisen for en eGolf ligger typisk 40-50.000 kr lavere enn en tilsvarende bensin- eller dieselvariant. I tillegg kommer fordelene ved bruk, dvs. ingen drivstoffavgifter, bompengefritak osv.

I USA gis det støtte til elbiler og utgjør typisk $7500 pr bil. Selv med denne støtten koster en eGolf omtrent det samme som å kjøpe en Golf GTI (210hk bensin). Første halvår 2015 ble det solgt litt over 30.000 nye VW Golf i USA hvorav drøyt 1500 var elektriske, dvs. 5% av alle nye Golf’er var elektriske i USA. Vår avgiftsstruktur er trolig hovedgrunnen til at det selges 3x mer eGolf i Norge enn i USA selv om det totalt sett selges nesten 4x mer Golf’er der.

Ifølge elbil.no stod elbiler for 18,4% av nybilsalget første halvår 2015, dvs. 13700 av 74400. I USA utgjør elbilsalget i samme periode litt under 1%, dvs. 34000 av 3,8 mill nye biler.

Share of Passenger car sales USPassenger car sales US

 
Kilder:
hybridcars.com
elbil.no
Opplysningsrådet
VW USA
 

Nyheter

Avgiftsendringer 2015: plug-in hybrider24 nov

I figuren nedenfor hvordan noen aktuelle plug-in hybrider avgiftslegges og endringen til 2015 som nettopp er vedtatt.

2014 vs 2015 Plug-in hybrider avgiftsregime 2 grafer

Av figuren ser en at plug-in hybrider er blitt billigere og dette skyldes primært økning i vektfradraget på 15% til 26%. For de minste bilene betyr dette lite fordi de allerede betaler liten engangsavgift. Detaljer omkring hvordan endringen virker per element er vist her og her. Dersom vi sammenligner de ulike versjoner av drivlinjer som VW tilbyr på sin Golf ser en at avgiftssytemet i Norge favoriserer elektriske biler i mye større grad enn plug-in hybrid. Dette skyldes at elektriske biler ikke betaler mva. Selv om plug-in hybrid vil utkonkurrere en GTD vil fortsatt en moderne diesel og bensinversjon av Golf være noe rimeligere. I tillegg selges også bensin og dieselversjonen med mindre motorer som er enda rimligere.

VW Golf Ulike drivlinjer pris 2015 regime

Nyheter

Smartere med bil enn buss?15 jul

Mercedes introduserer Smart Pure under overskriften «Månedskort eller Smart?».  Her kan du kjøpe en bil som kun slipper ut 86g CO2 pr km. Bilen har kun to seter og kan i følge reklamen bli din for 799kr uten mva pr mnd.  Selv om den reelle månedskostnaden blir noe høyere er prisen ikke mye mer enn ett månedskort. Bidraget til statskassen er forøvrig ca kr.11500,- i engangsavgifter. Bilen tar like mye plass på veien som andre biler og miljøvennligheten avhenger av passasjerbelegget. Det vil ikke være urimelig å anta denne vil ha færre passasjerer enn en vanlig familiebil. Til sammenligning vil en mindre stasjonsvogn (Volvo V50 DrivE) med utslipp på 104 g CO2 pr km ha en avgift som er 5 ganger så høy. Dette illustrerer tydelig svakhetene i dagens avgiftsregime:

  1. Små biler med begrenset passasjerkapasitet blir så rimelige at de blir en konkurrent til kollektivtrafikken og stimulererer til kjøp av flere biler totalt sett. Flere biler gir flere kjørte kilometer og lavere passasjerbelegg gir høyere utslipp pr. passasjer.
  2. De som har behov for å transportere flere personer om gangen må betale mye mer i avgifter selv om de ofte har lavere utslipp pr. personkilometer.

Biltettheten fortsetter derfor å øke, dvs. flere biler på veiene og flere kilometer kjørt totalt sett. Selv om det gjennomsnittlige CO2 utslippet pr bil reduseres, reduseres ikke nødvendigvis det totale CO2 utslippet fra persontransporten. Et smart bilkjøp vil derfor redusere kollektivbruken og øke det totale CO2 utslippet – bussen går uten denne smarte kjøperen, men Norge har fått enda en bil med CO2 utslipp. Hvorfor tror våre politikere at dette gir mindre CO2 utslipp samlet sett?

Les om Smart Pure her (se link ned på siden).

Nyheter

Biltettheten i Norge05 mai

Bilbestanden har økt hvert år siden 2003 og er nå over 2,6 millioner. Dette betyr at der er 541 biler pr 1000 innbyggere. Bare siden 2003 har bilbestanden økt med nesten 20% og biltettheten med 12,5%. Dette har skjedd til tross for økende reelt avgiftsnivå for middels og store biler. Selv om engangsavgiften er spesielt lav for småbiler velger likevel nordmenn middels til store familiebiler. De mest solgte bilene i 2009 var biler som VW Golf, Toyota Avensis, VW Passat, Ford Mondeo og Volvo V70, dvs. fire av fem er store familiebiler (for det meste stasjonsvogner). Siden småbiler er relativt sett rimelige i Norge gis det incentiver til kjøpe en slik bil som bil nr 2, hovedbilen må imidlertid være større fordi den skal dekke et transportbehov som en småbil ikke dekker.

Nyheter

Reduksjon i CO2 utslippet pr bil i 201004 mai

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken AS har CO2-utslippet fra nye personbiler falt fra 151 g/km i 2009 til 142 g/km akkumulert de første fire månedene i år. Det er ikke sagt noe om dette skyldes at bilene er blitt mer energieffektive eller om det skyldes at bilene eller motorene er blitt mindre. Lavt CO2-utslipp pr personbil er gunstig for å redusere de totale CO2-utslippene fra transportsektoren. Dette gjelder nødvendigvis ikke dersom en kjøper flere biler og kjører mer totalt sett. Spørsmålet er om det er en slik utvikling vi ser nå. i 2007 ble CO2-utslippet pr bil redusert fra 177g til 159g (-9%), mens antall nye biler økte med 20.000 eller 14% i forhold til året før.

Figuren viser at det allerede pr april i 2010 er registrert nesten 50.000 nye personbiler i Norge. Dersom det høye salget fortsetter for resten av året kan det bli registrert flere nye personbiler enn i toppåret 2007.

Om oss og Kontakt oss

Litt mer om oss.

E-post: post@bilavgifter.org

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dDwvc3Ryb25nPiAtIGJ1bm48L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9iZWxvd19pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIC9pbWFnZXMvYWQ0NjguanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfYmVsb3dfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aW50ZXIuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYmxvY2tfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSAvaW1hZ2VzL2FkMzM2LmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Jsb2NrX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Jsb2c8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYmxvZ2NhdDwvc3Ryb25nPiAtIC9rYXRlZ29yaS9ueWhldGVyLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9tZW51PC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb250YWN0PC9zdHJvbmc+IC0ga29udGFrdDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9jc3M8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fZmF2aWNvbjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRwYWdlczwvc3Ryb25nPiAtIDMsOCw2PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbGF5b3V0PC9zdHJvbmc+IC0gZGVmYXVsdC5waHA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19sb2dvPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbWFudWFsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL3N1cHBvcnQvdGhlbWUtZG9jdW1lbnRhdGlvbi92aWJyYW50Y21zLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX25hdl9leGNsdWRlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19hZDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19tcHU8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3N0ZXBzPC9zdHJvbmc+IC0gMS4sIDIuLCAzLjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RhYmJlcjwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGhlbWVuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gVmlicmFudENNUzwvbGk+PC91bD4=